dissabte, 1 de desembre de 2007

APUNTS

QUÈ PRETENEM?

  • Ajudar els infants a comunicar-se amb el món que els envolta amb totes les seues potencialitats, forces i llenguatges.  • Estimular el desenvolupament de totes les seues capacitats: afectives, físiques, cognitives i socials.


Potenciar totes les possibilitats de desenvolupament dels infants, desentrollant les seues competències en tots els àmbits.Els infants tenen cent llenguatges i desitjen utilitzar-los ...Com deia Malaguzzi *L´infant té
cent llengues
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
de sorprendre´s, d´estimar
cent sempre cent
formes d´escoltar, cent alegries
per cantar i comprendre
cent móns
per descobrir
cent móns
per inventar
cent móns
per somiar
L´infant té
cent llengues
( i encara cent, cent, cent )
però li´n roben noranta-nou.
L´escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen:
que pense sense mans, que actue sense cap,
que escolte i no parle, que comprenga sense joia
que estime i es sorprenga, només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
que descobreixca el món que ja existeix,
I de cent li´n roben noranta-nou.
Li diuen:
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
la raó i el somni
són coses
que no van plegades Li diuen en suma
que el cent no existeix.
L´infant diu:
però el cent existeix.

L´infant com a constructor d´imatges que serveixen per construir altres amb elles, fins arribar a entretenir-se amb llenguatges d´imatges, representacions visuals, musculars del objecte, del moviment, de la relació, de les que deriven paraules i conceptes abstractes.


Hem d´oferir a l´infant oportunitats d´esbrinar, de provar, d´enganyar-se, d´esmenar, de triar on i amb qui invertir curiositat, intel.ligència, emocions, d´estimar els recursos infinits del seu cos, de les seues mans, de la seua vista, oïda, de les formes, dels materials, dels sorolls, dels colors…

A nosaltres ens correspon, amb la mateixa llibertat i amb més competència, curiositat i imaginació, oferir als infants i construir amb ells les oportunitats de conèixer.
* “El ojo salta el muro” E. Infantiles Reggio Emilia . L. Malguzzi


¿Qué pretendemos?

Ayudar a los niños y niñas para que se comuniquen con el mundo que les rodea con todas sus potencialidades, fuerzas y lenguajes.

Estimular el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas: afectivas, físicas, cognitivas y sociales.

Potenciar y afianzar todas las posibilidades del desarrollo de los niños y niñas y dotarlos de competencias, destrezas y actitudes adecuadas para su desarrollo global.

Los niños y niñas tienen cien lenguajes y desean usarlos todos.

El niño tiene
cien lenguajes,
cien manos, cien pensamientos,
cien modos de pensar,
de jugar y de hablar …

Cien modos de escuchar, de amar,
cien alegrías para cantar y entender.
Cien modos de descubrir, cien modos de inventar,
de soñar …”

Loris Malaguzzi

* "Els cent llenguatges dels infants" Catàleg exposició- Rosa sensat