dimecres, 5 de desembre de 2007

COM HO FEM?AMB UNA METODOLOGÍA ACTIVA

Els infants com protagonistes del seu aprenentatge:
Utilitzant diferents maneres d´intervenció de l´adult amb activitats lliures, suggerides i asistides.
El joc com a part integrant de l´aprenentatge.
L´autentica importància de les activitats rau en com es desenvolupen i si es donen procesos més enllà de l´apariència estricta.- Les activitats sensorials estan precedeixen l´activitat mental i la complementen.
- Les activitats estan encaminades a estimular l´experimentació amb els diversos materials que posem a l´abast dels infants.
Fomentant l´autonomía tant física com cognitiva en:
-Les activitats relacionades amb la vida quotidiana
-Les activitats als racons i tallers.
-Els projectes.
DESENVOLUPANT LA CREATIVITAT DELS INFANTS I AFAVORINT L´EXPRESSIÓ DE LES SEUES EMOCIONS.

-Fomentant la construcció d´una personalitat pròpia que permeta als infants expressar-se lliurement però aprenent a respectar els altres.

-Estimulant l´originalitat i l´expressió dels seus sentiments i emocions.
-La interacció és tan important com l´acció: la relació amb els altres els permet l´accés als nous significats a partir de la comunicació amb els altres.


AMB LA RELACIÓ ESCOLA-ENTORN

-Els infants aprenen dins i fora de l´escola.
-L´entorn també proporciona aprenentatges: experiències personals, situacions, materials, integració en la pròpia cultura i la dels altres.

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LES FAMILIES

Considerant a les families com a part integrant de l´educació dels infants:
Colaboren a través de:
-La participació en les activitats de l´escola.
-Aportant materials pels projectes i tallers.
-El contacte amb les tutores.

CÓMO LO HACEMOS?

CON UNA METODOLOGIA ACTIVA:

El niño y la niña como protagonistas de su aprendizaje.
Se utilizan diferentes formas de intervención del adulto con actividades libres, sugeridas y asistidas.
El juego como parte integrante de los aprendizajes.

La auténtica importancia de las actividades radica en como se realizan y si se dan procesos más allá de la apariencia estricta.
-Las actividades sensoriales preceden la actividad mental y la complementan.
- Las actividades estan encaminadas a estimular la experimentación de los niños y niñas con los diversos materiales que ponemos a su alcance.

Fomentamos la autonomía tanto física como cognitiva en:
-Las actividades relacionadas con la vida cotidiana.

-Las actividades en los rincones y talleres.
-Los proyectos.


DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FAVORECIENDO LA EXPRESIÓN DE SUS EMOCIONES
-Fomentamos la construcción de una personalidad propia, que permita a los niños y niñas expresarse libremente, pero aprendiendo a respetar a los demás.
-Estimulamos la originalidad y la expresión de sus sentimientos y emociones

-La interacción es tan importante como la acción: la relación con los otros permite la captación y el acceso a nuevos significados a partir de comunicarse con los otros.


CON LA RELACIÓN ESCUELA-ENTORNO

-Los niños y niñas aprenden dentro y fuera de la escuela.
-El entorno también puede proporcionar aprendizajes: experiencias personales, situaciones, materiales, integración en la propia cultura y la de los demás.

CON LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

Considerando a les familias como parte integrante de la educación de los niños y niñas.
Colaboran a través de:
-La participación en actividades de la escuela.
-La aportación de materiales para los talleres y proyectos.
-El contacto con las tutoras.