dissabte, 1 de desembre de 2007

L´EDUCACIÓ INFANTIL

L´EDUCACIÓ INFANTIL A L´ESCOLA


A ´la nostra escola comptem amb els dos cicles de l´E. Infantil

APUNTS

L´E. Infantil constitueix una etapa fonamental pel desenvolupament dels infants ja que afavoreix el seu desenrotllament social, amplia els seus camps d´experiència i ajuda a la construcció de la seua personalitat.

La participació en l´ambient de l´escola afegeix a les possibilitats educatives de l´entorn familiar estímuls i perspectives diferents pel desenvolupament de les capacitats dels pròpis infants, en entrar en contacte amb altres formes de comportament.Per educar hi ha que valorar totes les capacitats dels xiquets i xiquetes: capacitat d´afecte, de relació amb els altres, d´utilització dels sentits, del seu cos, de les seues capacitats cognitives...

Les experiències dels infants, dintre del procés educatiu, han d´estar compartides per tots: educadors, personal de l´escola , familia i integrades en el seu entorn natural i social.


Totes les activitats que desenvolupem a l´escola estan encaminades a que els infants vagen adquirint de manera progressiva l´autonomia en tots els camps, de manera que necessiten cada vegada menys la intervenció de l´adult en la satisfacció de les seues necessitats quotidianes, en les seues activitats d´acció-comunicació.
També van encaminades en afavorir l´adquisició d´un pensament pròpi i capacitat de crítica per part dels infants, al mateix temps que van adquirint nous coneixements en tots els àmbits: afectiu, físic, cognitiu, natural i social.
APUNTES
La importancia y el valor que posee la educación infantil deriva del hecho de que constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas de edades tempranas, al permitirles ir construyendo su personalidad, ampliar sus experiencias i favorecer su desarrollo sociaL.
La educación infantil constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas ya que añade a las posibilidades educativas del entorno familiar estímulos y perspectivas diferentes al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, al entrar en contacto con otras formas de comportamiento
Para educar al niño y la niña hay que valorar toda su persona, su capacidad de afecto, de relación con los demás, su inteligencia, sus sentidos, su cuerpo.
Las experiencias de los niños y niñas han de integrarse en un proceso educativo compartido por educadores y familia, donde aprenderán a conocerse y a relacionarse con los demás a través de distintas formas de expresión y comunicación y también empezaran a conocer su entorno natural y social.
Y asimismo, todas las actividades van encaminadas a que los niños y niñas adquieran de manera progresiva un suficiente grado de autonomía en sus actividades habituales.
Con esto queremos decir que todos los esfuerzos tienen sentido y lo adquieren, si favorecen que los niños y niñas tengan cada vez menos necesidad de intervención del adulto en la satisfacción de sus necesidades y en sus actividades de acción comunicación, pensamiento y adquisición de nuevos conocimientos.